Ertsmyra stasjon er del av to prosjekter som Statnett er i gang med. I forbindelse med at Statnett oppgraderer nettet mellom Kristiansand og Sauda gjennom prosjektet Vestre Korridor skal det opprettes en ny transformatorstasjon utenfor Tonstad i Sirdal. I tillegg skal det bygges et strømretteranlegg på den samme stasjonen for likestrømskabelen NordLink. Denne kabelen skal gå mellom Norge og Tyskland, og knyttes til det norske sentralnettet ved den nye stasjonen.

 

Før man starter med arbeidet må det foreligge en godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan). Denne planen skal ta for seg en rekke punkter rundt anleggsarbeidet, blant annet miljøspørsmål, løsninger for anleggstrafikk, sikkerhetstiltak og løsninger for anleggsarbeidet. I forbindelse med arbeidet på Ertsmyra er det laget en felles MTA-plan for begge prosjektene som er knyttet til stasjonen, og denne er nå godkjent. Det er også inngått avtaler med alle grunneiere i området. Med de nødvendige avtaler og tillatelser klare, kan arbeidet starte.

 

Det første som skal gjøres i forbindelse med bygging av stasjonen, er å rydde skog. Forberedelsene til dette arbeidet starter i uke 47, med oppmerking og inngjerding av anleggsområdet. Selve skogryddingen vil så starte opp i uke 48.