Fredag 17. mars 2017 ble 300 kV ledningen Tonstad – Feda 2 spenningssatt igjen etter par ukers utkobling, mens etableringen av "by-pass" mot deler av den nye 420 kV ledningen Ertsmyra – Kvinesdal L1 pågikk. Denne ledningen vil senere være en av hoved forbindelsene mellom Ertsmyra stasjon ved Tonstad og Kvinesdal stasjon.

 

- Gratulerer til alle som har bidratt! Det er første gang et så omfattende "by-pass"-anlegg etableres mellom to ledninger og har vært en krevende milepæl for både entreprenøren og anleggsteamet, sier delprosjektleder Miroslav Radojcic.

 

Disse "by-pass" etableringene blir gjort ved å kople deler av eksisterende, strømførende ledninger over til de nye ledningene som nettopp er bygget. Nesten som en omkjøring som vi kjenner fra veiarbeid.

- Dette er ganske komplisert, men vi gjør disse omkoplingene eller by-pass, som vi kaller det, fordi vi skal bygge likestrømsledningen til Tysklandskabelen i den traseen hvor vi i dag har strømførende ledning. Da står den strømførende ledningen i veien og må rives, men vi kan ikke kutte strømleveransene, forteller Miroslav

 

For å kunne rive den gamle, strømførende ledningen og gi plass til ny likestrøms-ledning, må man finne nye veier som strømmen kan gå. Utfordringen er at den nye ledningen ikke er helt ferdig bygget enda, og kan ikke koples til i sin helhet. Og da må man bruke de delene av ny ledning som er ferdig. På denne måten kan prosjektet bygge nytt og rive samtidig. Prosjektet sparer tid og gjennomføringen blir mer effektiv.