Fra venstre: anleggsdirektør i Reinertsen Anton H. Husøy, konserndirektør i Statnett Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør i Siemens Nils Klippenberg Vestre korridor er fellesnavnet på forsterkingene av ledningsnettet og transformatorstasjoner i sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda, og kontraktene inngår i dette prosjektet.

 

– Signeringen av disse viktige kontraktene markerer at Statnett har kommet godt i gang med gjennomføringen i Vestre korridor, sier prosjektleder Nils Hinnaland Sirnes i Statnett.

 

Siemens/ Reinertsen har inngått kontrakt med Statnett om bygging av fire stasjonsanlegg mellom Sauda og Kvinesdal, 420 kilovolt-stasjonsanleggene i Kvinesdal, Ertsmyra, Saurdal og Sauda . Avtalen er verdt 500 millioner kroner og er denKontraktsignering mellom Statnett og ABB største kontrakten Statnett har inngått om bygging av stasjonsanlegg. Siemens/ Reinertsen skal etter planen sette i gang arbeidene i oktober 2015.

 

ABB blir leverandør av 14 transformatorer til Vestre korridor til en verdi av ca. 350 millioner kroner, noe som er den største transformatorkontrakten som Statnett har inngått. ABB skal også bygge omformerstasjonen på Ertsmyra som skal brukes til den planlagte mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Tyskland, NordLink.