På Grøtteland i Flekkejord blir det bygget tilsammen 25 km med ny skogsbilvei og 19 km med vei blir bygget om. Det tilsvarer et dekningsområde på om lag 20 000 mål. Fylkesmannen bidrar med midler til veiutbyggingen, men det er i hovedsak Statnett som bekoster veiene.

 

Jeleveien er én av veiene på Grøtteland som nå er ferdigstilt og flere veier er under planlegging. Til sammen jobber fire entreprenører med fem veier nordover.

 

Prosjektleder for den nye ledningen mellom Ertsmyra og Kvinesdal Miroslav Radojcic er glad for at prosjektet også kan bidra til andre gode formål.

 

– Opprusting og etablering av nye skogsbilveier i lokalområdet gir mange positive effekter. Det bidrar til høyere forutsigbarhet og fleksibilitet i gjennomføringsfasen, samtidig som prosjektet opplever god samarbeidsvilje og støtte fra både grunneiere og kommuner. Samtidig er det viktig å understreke at vi gjør dette først og fremst fordi vi trenger veiene selv, sier Radojcic.

 

Tilsammen 27,2 km med vei skal etter planen ferdigstilles i Vestre korridor i løpet av året, enten som ny vei eller som ombygd vei. Minst 50 prosent av veiene er skogsbilveier og tre av veiene (8 km) har fått tilskudd fra Fylkesmannen.

Foto: Ole Stabekk (Fylkesmannen i Vest-Agder)

Jeleveien på Grøtteland. Foto: Ole Stabekk (Fylkesmannen i Vest Agder)