Arbeidet som gjenstår, spesielt på ledningsprosjektet, er avhengig av godt flyvær, og tidspunktene som er oppgitt kan endre seg. Vanligvis jobbes det ikke søndager. Slik det ser ut nå har vi følgende planer videre:

 

Fagrafjell transformatorstasjon:

Uke 7 og 8: det vil være høye smell i forbindelse med arbeid inne på selve stasjonen

Uke 9: kun vanlig anleggsarbeid

Uke 10 og 11: Arbeid som medfører høye smell

Uke 12 og frem til sommeren: vanlig anleggsarbeid

Ledning:

Fra nå og utover: forberedende arbeid med befaring i Hundeskogen og mulig bruk av helikopter.

Uke 9: Høye smell og bruk av helikopter fra 2. mars og utover. Da starter ledningsentreprenør Dalekovod arbeidet med ledning i områdene ved Hundeskogen. Arbeidet pågår stort sett hele mars.

Påske: friperiode for ledningsentreprenør.

Uke 16 og 17: Bruk av helikopter og høye smell fortsetter.

Mai måned: starter ledningsarbeider nærmere Fagrafjell stasjon. Det skal også rives eldre ledning.

Juni: siste måned med ledningsarbeid

Juli: vi satser på å være ferdig med støyende aktiviteter.