Lyse-Fagrafjell ledningen

Den andre sesongen av ledningsbyggingen er over, og arbeiderne fra Dalekovod er i ferd med å reise hjem på juleferie. Arbeidene med ledningen vil bli tatt opp igjen i februar 2022. Statnett sin egen beredskapsgruppe er snart ferdige med å strekke ledning over Lysefjorden, men arbeidene med å strekke ferdig fjordspennet skjer først til neste år. Strekking av fjordspennet over Høgsfjorden er planlagt utført i 2022. Fremdriften på ledningen går så langt som planlagt, og tilkobling til Fagrafjell transformatorstasjon skal etter planen skje i 2023.

 

Fagrafjell transformatorstasjon

På Fagrafjell er den lokale entreprenøren Stangeland Maskin og det irske selskapet H&MV kommet langt i arbeidet med stasjonen. Alle bygg er reist, fem transformatorsjakter er støpt og de første innstrekkstativene, som skal ta imot ledningene, er montert. På stasjonen vil det pågå arbeid frem til siste uka før jul, med oppstart igjen over nyttår. Planen er at Fagrafjell transformatorstasjon skal være ferdig bygget i løpet av 2023.

 

Veier og riggplasser

Underveis i prosjektarbeidet og i ledningsbyggingen spesielt, er det behov for å oppgradere veier og etablere riggplasser for å lagre stål og utstyr. Etter hvert som arbeidene i prosjektet ferdigstilles, blir enkelte veier og de fleste riggplasser fjernet. I noen områder er dette gjort allerede.