Arbeidet inkluderer forberedelser på land og strekkeoperasjon over fjorden. Fjordspennet vil krysse ved Uburen til Gulafjellet – parallelt med eksisterende fjordspenn.

Det kan forventes en del helikoptertrafikk over Høgsfjorden, i tillegg til økt transport opp til Uburen i perioden.

Statnett har skiltet vaktbåt på sjø som fører flagg og lyssignal under arbeidene. Navn på båt: Elias. VHF-kanal 16 og 6.

 

Har du spørsmål kontakt Statnetts anleggsleder Fredrik Stenerud på tlf. 997 91 062.