Vår ledningsentreprenør vil arbeide med å skjøte ledninger på strekningen Espeland til Krågedal. Arbeidene pågår fra mandag til og med lørdag med en planlagt varighet til og med uke 40. Ledningsskjøt medfører høye smell, som blir varslet med sirene i forkant.

I etterkant av skjøtearbeidene vil annet arbeid med ledningen fortsette.

Endringer i planene kan forekomme.