Den nye kraftledningen er ferdig bygd og klar til spenningssetting. Det vil fortsatt pågå arbeid i prosjektet fram mot sommeren.