Nyhetsarkiv for Lyse-Fagrafjell prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Prosjektet Lyse-Fagrafjell er ferdig og ny ledning og transformatorstasjon er i drift. Strømforsyningen inn til Sør-Rogaland er styrket og den nye 420kV kraftforbindelsen legger til rette for vekst...

  • Den nye 420kV kraftledningen mellom Lysebotn og Fagrafjell må fra nå av regnes som spenningsførende. 

  • Det planlegges å arbeide ved Fagrafjell transformatorstasjon. I perioder vil det bli utført sprengningsarbeider.

  • I løpet av 2023 skal prosjektet være ferdig og vi går nå inn i den siste fasen av anleggsarbeidet.