Første transformator på plass på Fagrafjell

Den første transformatoren som nå er på plass på Fagrafjell vil senere gjøre det mulig å koble sammen den nye 420kV ledningen, som prosjektet bygger fra Lysebotn til Fagrafjell, med eksisterende sentralnett på 300kV i Stavanger-regionen. Totalt kommer det fem transformatorer til Fagrafjell. To av dem vil knytte ny ledning sammen med eksisterende sentralnett og tre vil gjøre det mulig å knytte til Lnetts regionalnett. 

 

Siste mast montert i ledningsprosjektet

Siste mast er montert i prosjektet, og videre arbeid med ledningen vil bestå i å strekke de siste ledningene mellom mastene. Dette vil pågå ut sesongen i år. I 2023 skal ledningen kobles sammen med anleggene inne på Fagrafjell transformatorstasjon.