Det er metoden for å sette et påslag på forventet prisforskjell i døgnmarkedet som er endret fra tidligere forslag. Høringsperioden varer frem til 20. mai i år.

Interessenter kan gi sine innspill til den foreslåtte endringen på ENTSO-E sine nettsider. Se utkast til høringsdokument og veiledning der: https://consultations.entsoe.eu/markets/2nd-amendment-proposal-mb-czca-nordic-ccr/.

De nordiske TSOene vil organisere et webinar i forbindelse med høringen. Endelig dato er ikke satt, men det vil bli i løpet av mai. Det vil publiseres mer informasjon om dette på https://nordicbalancingmodel.net/.