De nordiske og baltiske TSO'ene har sammen kommet frem til hvordan håndtere en situasjon hvor Baltikum mister sine forbindelser mot Russland. Hvis Russland stanser eksporten til Baltikum vil Norden bistå med frekvensstabilitet. De baltiske landene har allerede redusert importen fra Russland for å minimere risikoen for større hendelser i det baltiske kraftsystemet.

Norden og Baltikum har over tid planlagt og øvd på et slikt scenario som en del av en langsiktig plan for å synkronisere Baltikum med det sentraleuropeiske kraftsystemet i 2025.