I år er blant annet, administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge, leder for Nordisk Kraftforvaltning i Statkraft Aslak Mæland og forbrukerdirektør Inger-Lise Blyverket klare til å dele sine tanker rundt energiomstillingen i Norge, fremtidens kraftsystem og forbrukerens forståelse for fremtidens strømmarked. 

Agenda

Vi ser frem til to innholdsrike dager med et fremtidsrettet program, inspirerende faglige innlegg og gode diskusjoner. Meld deg på og hør mer om:

 • Hvordan skal Norge klare energiomstillingen?
  Har vi havnet i bakleksa? Hvordan muliggjøre forbruksvekst og grønn verdiskapning?
 • Hva er et effektivt markedsdesign for fremtidens kraftsystem?
  Hvordan ser energimarkedene ut fremover? Hvordan blir samspillet mellom energi- og reservemarkedene? Hva betyr introduksjonen av flytbasert markedskobling?
 • Forstår forbrukeren strømmarkedet?
  Hva skal til? Hvordan får vi forbrukerne med på energiomstillingen? Hvem er den fleksible kunden som er engasjert i eget strømforbruk?
 • Hvordan muliggjøre mer forbrukerfleksibilitet?
  Hva betyr regelverksendringene som foreslås i EU? Hvordan engasjere sluttkunden til å redusere og flytte forbruket sitt? Hvilken infrastruktur må på plass?
 • 15min og sluttbrukermarkedet
  15min priser er rett rundt hjørnet. Hvordan avregnes vanlig timesmålt forbruk? Vil sluttbrukerne forstå dette? Hva skjer på kort og lang sikt.

Praktisk informasjon

Konferansen starter onsdag 18. september, kl. 10:00, med registrering fra kl. 09:30.

Torsdag 19. september avsluttes konferansen kl. 13:00 med påfølgende lunsj.

Tirsdag 17. september arrangeres det en hyggelig get-together med middag på kvelden, kl. 19:30 - 23:00.

Det er satt av god tid til hyggelig samvær og festmiddag med underholdning. Vi sees i Oslo! 

Påmelding her!

Påmeldingsfrist er 15. august 2024.