Nyhetsarkiv 2022

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  Områdeplan Midt

  Det er et stort ønske om å utvide eksisterende og etablere ny industri i Midt-Norge. For å legge til rette for en stor forbruksøkning må Statnett gjøre flere nettforsterkninger og dette må kombiner...

 • - Artikkel

  Områdeplan Hallingdal og Ringerike

  Statnett har behov for å forsterke kraftledningene gjennom Hallingdal for å legge til rette for økt forbruk og for å bidra til elektrifisering av energiforbruk.

 • - Artikkel

  Et kraftsystem i endring krever nye grep

  Økt industrialisering og elektrifisering av samfunnet krever mer nett og produksjon raskt. Dette krever god og helhetlig planlegging av hele kraftsystemet og samarbeid på tvers av sektorer og...

 • - Artikkel

  Økt kapasitet i strømnettet mellom Norge og Sverige

  Et tett operasjonelt samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät det siste året har gjort det mulig å bedre kapasiteten mellom landene betydelig. Statnett har derfor besluttet å gjeninnføre bruk ...