I arbeidet med å videreføre planen har systemoperatørene sett utfordringer med at den planlagte innføringen av 15-minutters balanseavregning påvirker balanserings prosessen. For å sikre en robust innføring for både markedsaktører og systemoperatører, har systemoperatørene besluttet å gå gjennom tidsplanen på nytt. Det er således risiko for at innføringen av 15-minutters balanseavregning blir utsatt. Denne er opprinnelig planlagt å gjennomføres innen desember 2020.

Systemoperatørene anerkjenner at innføringen av 15-minutters balanseavregning vil påvirke markedsaktører, distruibusjonsnettoperatører og andre nordiske interessenter. De nordiske systemoperatørene vil derfor intensivere involveringen av interessentene.

De nordiske systemoperatørene vil invitere sentrale interessenter til et tettere samarbeid, og det vil bli etablert en nordisk referansegruppe hvor representanter for disse vil bli invitert til å delta. Det vil bli sendt ut en formell invitasjon til dette i løpet av mars 2019.

Det vil også avholdes et seminar om den nordiske "Solutions-rapporten" i København i april. Her vil det bli orientert om status for arbeidet med den nye nordiske balanseringsmodellen, og om mulige forskyvninger i tidsplanen basert på det pågående arbeidet med planen. Her vil det også bli presentert en plan for involvering av interessenter.