RDIC hører inn under den europeiske organisasjonen for systemoperatører (TSOer), ENTSO-E. Som leder i komitéen vil Borgen også møte i ENTSO-Es styre.

- Jeg er glad for å kunne delta i dette viktige arbeidet. Vi er inne i en periode med store og akselererte endringer i hele kraftsystemet, med stadig mer uregulert fornybar energi som gir mer klimavennlige løsninger men som samtidig krever nye og mer automatiserte og digitaliserte løsninger for sikker drift og utvikling av det europeiske kraftsystemet, uttaler Borgen.

- Da er det spesielt viktig å utvikle gode felles framtidige løsninger. Jeg mener det er et stort potensial å satse mer målrettet på å utarbeide felles løsninger på like utfordringer, påpeker Borgen.

Om komitéen for forskning, utvikling og innovasjon

RDIC har som mål å legge til rette for FoU og innovasjonsarbeidet på tvers av TSOene i Europa, sikre dialog med interessenter om forskning og utvikling og støtte opp om dette arbeidet i ENTSO-E og ellers. Komiteen skal gjennom dette blant annet jobbe for å fremme prioriterte konsepter, metoder og teknologier innen FoU og innovasjon som vil utvikle og styre kraftsystemene i fremtiden, og å sikre standardisering og erfaringsutveksling mellom TSOene.