De nordiske TSOene har utarbeidet nye, harmoniserte tekniske krav til leveranse av FCR. Forslaget ble sendt på høring sommeren 2022, og endelig avgjørelse forventes senest 3. april. Deretter vil det startes en transisjonsperiode på 5 år hvor alle nåværende tilbydere av FCR må gjennomføre prekvalifisering av sine anlegg etter nye tekniske krav.

Overgangen medfører at det skal gjennomføres mange tester lokalt på vannkraftanlegg og det er behov for å spre dette ut i tid. Dette vil medføre at det i transisjonsperioden vil være både FCR etter nye og gamle krav i markedet. For å møte utfordringen med å få spredt prekvalifiseringene ut i tid og redusere ulempen med å implementere nye krav tidlig i transisjonsfasen ønsker Statnett å diskutere et konsept med årlige kapabilitetsauksjoner for de neste årene.

Statnett ønsker å benytte muligheten til å samtidig informere om markedsoppstart for FCR-D opp. Det vil til å begynne med være et sesongmarked som vil vare fra 9. mai til utpå høsten. For mer informasjon om markedsoppstarten sjekk Landssentralens meldingstjeneste.

Tentativ agenda:

Kl. 13:00 – Velkommen
Kl. 13:05 – Status på nye teknisk krav og overordnet om implementering
Kl. 13:20 – Konseptforslag: Kapabilitetsauksjoner for FCR prekvalifisering
Kl. 14:00 – Pause
Kl. 14:15 – Oppstart av markedsbasert anskaffelse av FCR-D opp
Kl. 14:30 – Programslutt

 

Ønsker du å delta på dette arrangementet? Meld deg på ved å sende epost til fcr@statnett.no innen fredag 24. mars, og spesifiser om du deltar fysisk eller digitalt. Møtet er gratis.

Arrangementet er åpent for gamle og nye leverandører av FCR og andre relevante aktører.