Utfordringen

Fornybar energiproduksjon basert på solceller eller vindturbiner med kraftelektroniske energiomformere, blir stadig mer utbredt, noe som innebærer at færre kraftverk med synkronmaskiner holdes i drift. Følgelig blir den totale svingmassen i kraftsystemet blir redusert. I ytterste konsekvens, kan dette føre til utfordringer med å opprettholde god frekvensregulering og tilstrekkelige stabilitetsmarginer.

 

 

Målet

Prosjektet skal identifisere verdien av virtuell svingmasse fra HVDC-systemer, samt hvilke krav som må settes til reguleringssystemer som skal bidra med virtuell svingmasse. For å kunne oppfylle kravene, er det også et poeng å analysere hvordan reguleringssystemer for ulike typer omformerstasjoner i slike systemer bør designes.

 

 

Prosjektet

Høyspente likestrømforbindelser (HVDC-systemer) kan bidra til å unngå problemer med lav ekvivalent svingmasse, dersom systemenes kraftelektronikkomformere kan reguleres til å bidra med virtuell svingmasse. Hvorvidt dette kan oppnås ved å la reguleringssystemet i omformerstasjonene emulere de generelle karakteristikkene til en synkronmaskin, skal undersøkes. Nøyaktige HVDC-modeller, samt sanntidssimuleringer av reguleringsalgoritmer, skal også brukes til å vurdere systemstabiliteten.

 

 

Prosjektdeltakere

  • Statnett
  • Equinor Energy AS
  • RTE
  • Elia
  • NTNU
  • Central de Lille
  • L2EP – Centrale Lille
  • KU Leuven

 

 

Finansiering

Norges Forskningsråd (ENERGIX-programmet)