Aktiviteter

Helikopterflyging, klipping av skrotmassar, kontainertrafikk ut av området m.v.

Blåsjøvegen kan bli stengd i kortare tidsrom.

 

Tidsperiode

Frå og med onsdag 26. juni og 2 veker fram i tid.

For sin eigen sikkerhet ber me publikum retta seg etter skilting, halda avstand, halda born borte frå kvelds-parkerte maskinar o.l

 

Kontaktinformasjon

Byggeleiar Tore Lunestad

Tlf 918 66 828