Den 3. april godkjente de nasjonale reguleringsmyndighetene for energi i Norden TSO-enes oppdaterte metodeforslag for ytterligere egenskaper og dimensjonering av FCR i henhold til Forordning om retningslinje for systemdrift (SOGL). Metodeforslagene beskriver hoveddelene av de nye tekniske kravene. De nye kravene ble utviklet i tett samarbeid med leverandører av FCR, regulatorer og akademia. Implementering av de nye kravene er et viktig steg for å sikre god forsyningssikkerhet i et kraftsystem i endring.

I mai 2023 vil TSO-ene publisere en oppdatert versjon av dokumentene som beskriver de tekniske kravene og hvordan de anvendes i prekvalifiseringsprosessen, inkludert hvordan tester skal gjennomføres. TSO-ene i Sverige, Finland og Danmark har blitt enige om at de nye tekniske kravene skal tre i kraft 1. september 2023. I Norge trer kravene i kraft i begynnelsen av 2024. Nye leverandører av FCR skal prekvalifisere seg mot de nye kravene etter at de oppdaterte versjonene av dokumentene er publisert. Transisjon til nye krav for anlegg som allerede leverer FCR er planlagt fra og med Q1 2024 og kan vare til 2028. Statnett følger opp dialogen med aktørene rundt gjennomføringen av dette.