Etter dialog med berørte har vi fått innspill på at dette alternativet kan bli for bratt. Statnett har derfor vurdert en ny løsning som innebærer vei som følger adkomstveien til stasjonen, dreier mot øst og deretter følger nordover på fyllingen på utsiden av stasjonsgjerdet.

Statnett ber om at eventuelle innspill til veiplanene sendes skriftlig og gjerne med tegninger og forklaringer per e-post til Statnett innen 3. april 2023 på firmapost@statnett.no merket sak 22/00342. Er det spørsmål eller kommentarer kan Lars Erik V. Lauritsen kontaktes på telefon 951 09 418.

Les Statnetts høringsbrev her.