I forbindelse med bygging av ny stasjon vil det blant annet bli nødvendig med justering av ledningen Leirdøla-Fortun, deponering av masse, vei til ny stasjon og bygging av ny bru over Fortunelvi.

NVEs høringsfrist er 3. april 2023. Høringsuttalelser kan sendes via NVEs konsesjonssider, her finner du også mer informasjon om høringen. Innspill kan også sendes per e-post (merk emnefelt med Høringsuttalelse 202116028) eller per brev til NVE.

 

Statnett har i forbindelse med planleggingen av ny stasjon også utarbeidet et tilleggsalternativ til trasé for landbruksvei forbi transformatorstasjonen som vi ønsker innspill på. Les mer om dette her.