I tråd med Statnetts langsiktige planlegging av strømnettet i Oslo-regionen, er det behov for å øke kapasiteten i hovedstrømnettet til 420 kV. En fornyelse av Frogner transformatorstasjon vil forsterke strømnettet og legge til rette for økt strømforbruk og fortsatt trygg strømforsyning i Oslo og Viken.

-  Frogner transformatorstasjon har vært i drift siden 1973 og er en av Statnetts største stasjoner. Stasjonen er et sentralt knutepunkt i hovedstrømnettet og viktig for strømforsyningen i Oslo og Viken. I dag har flere anlegg behov for fornyelse, sier prosjektleder Øyvind Sjøstedt i Statnett.

Hva innebærer fornyelsen av transformatorstasjonen?

Fornyelsen innebærer at anlegget vil klargjøres til å levere på høyeste spenningsnivå på 420 kV og legger til rette for oppgradering av regionalnettet til 132 kV.

Det meste av arbeidet vil foregå innenfor Statnetts egen eiendom som er gjerdet inn. Nye bygg, transformatorer og elektriske anlegg vil bli etablert, mens gamle anlegg og bygningsmasse vil bli revet. I tillegg er det nødvendig å legge om enkelte veier ved stasjonen. Disse tiltakene gjør det nødvendig å utvide stasjonsområdet.  

Det skal ikke bygges nye kraftledninger som del av dette prosjektet, men noen av Statnetts og nettselskapet Elvias ledninger må legges om. Statnett samarbeider tett med Elvia om prosjektet.

Les vedtaket og mer om prosjektet på NVEs sider.