Kontrakten har verdi på om lag 240 millioner kroner, har en varighet på fem år og inngår i Statnetts prosjekt for oppgradering til 420 kV-ledning mellom Aurland og Sogndal.

- Oppgradering og utvidelse av stasjonen er også en forutsetning for spenningsoppgradering av ledningen mellom Aurland og Sogndal fra 300 kV til 420 kV. Dette er et viktig tiltak som vil bidra til bedre overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Vestlandet. Fornyelse av stasjonen vil samtidig bidra til bedre forsyningssikkerhet, økt kapasitet i sentralnettet og legge til rette for økt fornybar energiproduksjon, sier Statnetts prosjektleder Ole Johan Hjemås.

Eviny Solutions har gjennom kontrakten forpliktet seg til Statnetts krav for fossilfri anleggsplass. Grunn- og anleggsarbeider i kontrakten blir utført av den lokale leverandøren Jordalen Entreprenør, som har hovedkontor på Voss. Også andre arbeider i kontrakten vil bli utført av lokale kompetansebedrifter.

Prosjektet Aurland-Sogndal, med fornyelse av Aurland stasjon er en viktig del av Statnetts første trinn i den trinnvise utvikling av kraftsystemet som er presentert i områdeplanene for Sogn og Sunnmøre, Bergensområdet og inn mot Østlandet. Ledningen er den siste biten for å få et sammenhengende 420kV-nett fra nord til sør i landet. Aurland 1 stasjon er et knutepunkt for overføring mellom nord, øst og vest, og fornyelse her legger til rette for økt kraftproduksjon og kapasitet for utveksling. Planene og det målnettet som fremgår av områdeplanene legger til rette for kraftforbruk og behovet for kraftproduksjon som følger av grønn omstilling i Norge.