På grunn av dårlige værforhold den siste tiden og kort utkoblingsperiode, er det behov for å arbeide på Sauda-Lyse ledningen 1. og 2. pinsedag. Det vil bli noe helikopterflyving fra basen i Vatnadalen etter klokken 12.00 begge dagene. 

Ledningsentreprenøren Dalekovod er avhengig av gode flyforhold i forbindelse med ledningsbygging. Når været er for dårlig til å fly helikopter og arbeid må utsettes, blir det behov for å ta igjen arbeidet i etterkant. 

Når vi jobber med kraftledninger får vi tildelt perioder der eksisterende, strømførende ledninger blir koblet ut, dette er nødvending for at deler av arbeidet med linja kan bli utført. Periodene med utkobling som blir tildelt er forhåndsbestemt lang tid i forveien og tidsbegrensede, det er derfor viktig å benytte denne perioden på en så effektiv måte som mulig, slik at planlagt arbeid blir sluttført til riktig tid.  

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte byggeleder hos Statnett, Svein Rune Fossen, på telefon 992 88 824.