–Dette er en viktig milepæl. Vi har nå besluttet å investere i de siste delene av prosjektpakken som vil sikre neste generasjon sentralnett mellom Kristiansand og Sauda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

–Vi har også lagt ned en betydelig innsats for å redusere kostnadsforventningene. En kostnadsbesparende gjennomføringsstrategi og teknologivalg, attraktive kontraktspakker kombinert med et velfungerende entreprenørmarked har gjort det mulig for oss å redusere kostnadsestimatet betydelig, understreker Vardheim.

 

Vestre korridor er sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda. Prosjektet omfatter bygging av 8 stasjonsanlegg, ca. 250 km ny kraftledning, riving av ca. 200 km eksisterende kraftledninger og spenningsoppgradering fra 300 kV til 420kV av ca. 270 km av eksisterende ledninger.

 

Trinn 2 omfatter en ny kraftledning på 420 kV spenningsnivå mellom Lysebotn og Sauda og nye stasjonsanlegg i Hylen og Sauda. Eksisterende 300 kV simplex‐ledning på strekningen rives mellom Sauda og Førre, men vil bli beholdt inntil videre mellom Førre og Lyse.

 

Trinn 3 omfatter ny 420 kV stasjon Fjotland. Sammen med ledningen Ertsmyra–Fjotland og den spenningsoppgraderte ledningen mellom Fjotland og Arendal (inngår i trinn 1) muliggjør heving av spenningen på forbindelsen Ertsmyra–Fjotland–Arendal til 420 kV.