- Dette er en viktig milepæl for oss i Statnett, og vi er glade for at vi nå er i gang med mastemonteringen. Ledningen blir et viktig ledd i det store Vestre korridor-prosjektet, og når det står ferdig vil forsyningssikkerheten for strøm være betydelig bedre her, sier Kjetil Helland, som er Statnetts prosjektleder for ledningsprosjektet.


Mellom Hylen og Suldalsvatnet er den første masten nå på plass, og totalt skal det reises 250 master på den ca. 90 kilometer lange ledningen. Strekningen er et delprosjekt i det store ledningsprosjektet Vestre korridor, som Statnett bygger i Rogaland og Agder-fylkene. Dalekovod er ledningsentreprenøren som skal sørge for at ledningen står ferdig om fire år.

 

- Vi er godt fornøyd med å ha en så erfaren entreprenør med oss på dette prosjektet. Med mange års fartstid fra andre norske prosjekter er de godt kjent med hva som venter i den norske fjellheimen, sier Kjetil Helland videre.


Det spesielle med dette prosjektet er de store variasjonene i høydemeter. Og når man veksler i terreng fra sjølinje til fjelltopper er utfordringene mange.

- Ledningen skal bygges i terreng som varierer med flere hundre høydemeter, og de geografiske og værmessige utfordringene dette bringer med seg har vi fått smake litt på allerede. Det har vært rekordstore mengder med snø i fjellet i år, men Dalekovod gravde seg ned i snøen til fast grunn og startet arbeidet med fundamentene som planlagt i mars, sier Kjetil Helland.

 

Når den nye ledningen er ferdig bygget, skal den gamle ledningen mellom Sauda og Førre rives. Det er en såkalt simplex-ledning, som er klar til å skiftes ut.

 

- Den nye ledningen bygges ved siden av eksisterende ledninger, det gjør vi for å minske inngrepet i naturen. Og når Sauda – Lyse ledningen er ferdig vil vi rive ledningen som i dag går mellom Sauda og Førre. Det betyr at vi river gammel ledning på mer enn halve strekningen, sier Kjetil Helland.

 

Arbeidet i ledningsprosjektet vil foregå i Suldal og Hjelmeland i år, og i 2019 er planen å fortsette nordover fra Lysebotn og sørover fra Sauda. Når ledningen er ferdig vil den strekke seg over de fire kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand, og planen er å sette den i drift i 2021.

 

Vestre korridor:

 • Fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet

 • Berører Agder-fylkene og Rogaland

 • Bidrar til økt forsyningssikkerhet

 • Legger til rette for mer fornybar energi på nett

 • Full utnyttelse av mellomlandsforbindelser

 • Spenningsoppgradering fra 300kV til 420kV

 • Oppgraderingen foregår trinnvis i seks delprosjekter

 • Våren 2018 er alle delprosjektene i byggefase

 • Tre ledningsprosjekter

 • Tre stasjonsprosjekter som inkluderer åtte stasjoner

 • Kostnadsramme 6,6 – 6,8 milliarder