Da fristen gikk ut hadde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottatt 16 høringsuttalelser fra privatpersoner og offentlige instanser.

 

Statnett vil vurdere uttalelsene grundig og sende våre kommentarer til NVE så fort det lar seg gjøre.