Sauda:

Planene for årets sesong er å bygge fundamenter og master mellom Sauda og Hylen. Det er etablert et baseområde ved Vatndalen, og tilkomstvegen blir Tjelmenvegen. For å kunne bruke veien vil entreprenøren brøyte denne fra uke 10 og så lenge det er behov for det utover i sesongen. Det blir nattparkering for helikopter på Birkeland.

 

Suldal:

Det skal bygges ny 420 kV ledning i eksisterende korridor fra Liastøl til Førre, via Sandsa/Ulladalen. Arbeidet består av fundamenter, reising av master, strekking av ledninger, samt sanering av eksisterende 300 kV ledning.

Hovedbaseplasser som blir brukt er Helganes og Sandsa. Veien fra Gullingen til Sandsa er planlagt brøytet rundt 1 mai.

 

Hjelmeland:

Aktivitet vil pågå heile nord-sør traseen gjennom Hjelmeland kommune: I nord, ved Fagerstøl og videre forbi Førrebotn, oppover Stølsdalen til Glommedalen, Gamlestølen, Grasdalen , videre forbi Storhiller og heilt ned til Nilsebuvegen. Her blir det alle aktiviteter som fundament, masterreis, strekking av ledninger, og sanering av eksisterende ledning.

 

Forsand:

Planen for årets sesong er å bygge fundamenter fra Lysestølen til Grasdalen med oppstart etter påske. Det skal også reises ca. 15 master fra Grasdalen og sørover mot Storhiller. Hovedbaseplasser blir ved Breiava kraftverk i område Nilsebu.