Planen stiller krav til hvordan miljø, transport og anleggsarbeid skal foregå i byggeperioden.  Planen er nå godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Byggearbeidene starter i 2018

Byggearbeidene for den nye ledningen, som vil gå mellom Sauda og Lysebotn i prosjektet Vestre korridor, vil etter planen starte i 2018.  For å ivareta hensyn til miljø og omgivelser blir det utarbeidet en plan som Statnett og entreprenørene må følge i hele byggeperioden. Denne miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA-plan) blir et viktig verktøy. I tillegg til krav for anleggsgjennomføring inneholder MTA-planen prosjektbeskrivelse, hvor det skal bygges anleggsplasser og veier, og restriksjoner for helikopterbruk blant annet.

- Å ta vare på mennesker og miljø er viktig for oss i Statnett. MTA-planen gir viktige føringer i prosjektet, og er den siste godkjenningen vi trenger fra myndighetene før vi kan starte byggingen.  Vi er glade for godkjenningen fra NVE og med den på plass er vi et viktig steg videre, sier prosjektleder Kjetil Helland.

 

Sauda og Forsand får nye veier

Ledningen som skal bygges er nesten 90 kilometer lang, og langs hele traseen er det behov for å bruke lagringsplasser og veier for å kunne utføre jobben. Det skal i den forbindelse bygges to helt nye, permanente veier. Vatnadalsvegen skal gå fra Tjelmen og inn til

Vatndalsvatn i Sauda kommune, og en ny vei skal gå fra Nilsebuvegen og inn til riggområde i Forsand kommune.

 

Lokale kjentfolk bidrar til overvåking av villrein
Deler av ledningsstrekningene ligger innenfor villreinområdene Skaulen og Setesdal. Det er observert villrein i områdene, og Statnett vil gå sammen med lokale kjentfolk og villreinnemda blant flere, for å samle inn informasjon om reinen og hvordan den bruker områdene. 
 


Sikrer nok strøm til Sør-Vestlandet

For å sikre at vi har strøm nok på Sør-Vestlandet øker Statnett kapasiteten i strømnettet. Det blir bygget nye ledninger og transformatorstasjoner fra Kristiansand i sør til Sauda i nord i et prosjekt som blir kalt Vestre korridor.  Ledningen mellom Sauda og Lysebotn er et av delprosjektene i Vestre korridor. Når Vestre korridor er ferdigstilt betyr det økt forsyningssikkerhet til Sør-Vestlandet, det blir lagt til rette for mer fornybar energi og full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland vil være sikret.

 

Ønsker du å lese MTA-planen? Du finner den under "dokumenter".

 

Dette finner du i MTA-planen:

 • Prosjektbeskrivelse

 • Miljøstyring

 • Krav til anleggsgjennomføring

 • Karter

 • Liste over kulturminner og restriksjoner

 

Fakta om ledningsprosjektet:

 • Ferdig ledning øker kapasiteten i strømnettet

 • Berørte kommuner: Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand

 • Forsyningssikkerheten øker

 • Konsesjon gitt av NVE i 2016

 • Forventet byggestart: 2018

 • Forventet i driftsettelse 2021

 • Del av prosjektet Vestre korridor, som strekker seg fra Kristiansand til Sauda.

 • Spenningsnivå: 420 kV

   

   

   

Vestre korridor:

 • Spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV

 • Spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet, bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa.

 • Legger til rette for produksjon av mer fornybar energi,som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

 • Sentralnettet på Sør-Vestlandet, berører Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

 • Fra Sauda til Kristiansand og Arendal

 • Kostnadsberegnet til ca 8,3 milliarder kroner