- I dag har vi signert den siste av de store ledningskontraktene i Vestre korridor. Etter en lang prosess med kvalifisering og konkurranse, falt valget på Dalekovod. Dalekovod er et selskap vi har god erfaring med fra flere tilsvarende prosjekter, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.


Ledningen som skal bygges, er ca 90 kilometer lang og er en del av utbyggingsprosjektet Vestre korridor, og skal gå mellom Sauda og Lysebotn i Rogaland. Oppstart blir våren 2018 og byggetiden er beregnet til fire år.

Prosjektkontoret til Statnett er allerede på plass i Suldal, og prosjektet har så vidt startet med innledende arbeider som skogrydding og etablering av anleggsveier og riggplasser. Disse kontraktene har gått til lokale bedrifter som BG Suldal og Agder Linjerydding. Erfaringsmessig gir Statnetts utbyggingsprosjekter mange oppdrag til lokale og regionale bedrifter, både direkte til Statnett og til hovedentreprenører.

 

- De fleste kontrakter er nå inngått. Prosjektet har ferdigstilt arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre ledning til et høyere spenningsnivå, og seks av åtte grunnarbeidskontrakter er fullført. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring. Vi har nå inngått mer enn 90% av kontraktene i Vestre korridor, og vi reduserer nå den totale kostnadsrammen med 1,3 milliarder kroner, sier Elisabeth V. Vardheim. 
 

Kostnadsrammen for Vestre korridor er redusert fra spennet 7,1 – 8,5 milliarder til 6,6 – 6,8 milliarder kroner. I løpet av denne høsten har Statnett redusert kostnadsrammen for noen av de største pågående prosjektene med i underkant av tre milliarder.  Reduksjonen er et resultat av målrettet forbedringsarbeid over flere år innenfor prosjektgjennomføring, markedsutvikling, kostnadsestimering og risikostyring. Om lag 80% av prosjektene i porteføljen, leveres innenfor besluttet kostnadsramme.

 

- Statnett er inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå, og det er høye forventninger til at selskapet skal bli mer effektive, smartere og viktigst - sikrere. Mange entreprenører vil være i sving samtidig og sikkerheten til alle på våre anlegg vil ha første prioritet, avslutter Elisabeth V. Vardheim.

 

Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og når prosjektet er ferdig i 2021 vil det ha stor betydning for en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet.  I tillegg bidrar utbyggingen av Vestre korridor til full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring, og arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre ledning til et høyere spenningsnivå ble ferdigstilt i august 2017.

Fakta:

- Ca 90 km ny kraftledning vil bli bygget mellom Sauda og Lysebotn.

- Spenningsnivå: 420kV

- Oppstart våren 2018 og fire års byggetid

- Nesten halvparten av den gamle ledningen mellom Sauda og Lysebotn vil bli revet

- Ledningen er en del av Vestre korridor, som strekker seg fra Kristiansand til Sauda

- Kostnadsrammen for Vestre korridor er mellom 6,6 og 6,8 milliarder kroner.

- Vestre korridor er planlagt ferdig i 2021.