Nå starter skogryddingen for den kommende Kvinesdal transformatorstasjon og muffestasjonen i Vollesfjord, for veier og i ledningstraséen for de planlagte nye ledningene mellom Vollesfjord, Kvinesdal og Ertsmyra stasjon. Arbeidet vil bli utført av SB Skog for Statnett.


Hogsten starter i midten av februar og vi forventer at dette arbeidet skal pågå ut 2015. Arbeidet vil normalt bli utført mandag til lørdag. Det vil kunne være noe økt tungtransport på veiene for å transportere tømmer ut.


Skogryddingen er den første delen av anleggsarbeidet. Etter at stasjonstomter og ledningstraseen er ferdig ryddet, vil arbeid med bygging av stasjoner og ledninger begynne. Disse anleggene er en viktig del av styrkingen av det sentrale kraftnettet i Norge. Dette vil dessuten bidra til sikrere strømforsyning, bedre muligheter for å knytte ny kraftproduksjon til ledningsnettet og for å utnytte den planlagte sjøkabelen mellom Norge og Tyskland. Mer informasjon er tilgjengelig på Statnetts nettside for Lister.