Nettoppgradering

Det er nå klart for oppstart for prosjektene, i første omgang ved nye Ertsmyra stasjon ved Tonstad i Sirdal. Du kan lese mer om dette på denne siden.

 

Spenningsoppgraderingen er del av prosjektet Vestre Korridor, der Statnett skal oppgradere, bygge nytt og sanere nett fra Kristiansand til Sauda. Dette vil bidra til neste generasjon sentralnett, med bedre forsyningssikkerhet og økt kapasitet i nettet, mer klimavennlige løsninger og økt verdiskaping.

Du kan lese mer om spenningsoppgraderingen i området her.

 

Statnetts Miljø, Transport og Anleggsplan for Lister finner du her.

  

Anskaffelser

Hvis du er interessert i anskaffelsene som Statnett jobber med i prosjektet Vestre korridor kan du kikke på denne siden. Eller så kan du kun kikke på anskaffelsene som gjelder for NordLink på denne siden.

 

Kontaktpersoner

På denne siden finner du en oversikt på kontaktpersoner som jobber med Lister.

Ny mellomlandsforbindelse

Den nye forbindelsen mellom Norge og Tyskland, NordLink, vil gi økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd, og legger til rette for mer fornybar energi på begge sider av kabelen. I tillegg sikrer den tilgang til rimelig kraft fra kontinentet når vi har behov for import. Dette gir bedre forsyningssikkerhet og mer forutsigbare priser gjennom året. Sjøkabelen mellom Norge og Tyskland skal ilandføres i Vollesfjord i Flekkefjord kommune, der den går over i en likestrømsledning som føres til den nye stasjonen Ertsmyra ved Tonstad i Sirdal kommune.

 

Du kan lese mer om mellomlandsforbindelsen NordLink her.