Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013, og arbeidene med å fullføre hele Vestre korridor vil pågå fram til 2021-2022. Hensikten med tiltakene er å øke forsyningssikkerheten, legge til rette for full utnyttelse av eksisterende forbindelser til Danmark og Nederland, og de nye forbindelsene til Tyskland og England. Vestre korridor legger også til rette for å knytte ny produksjon til strømnettet.

 

Det som nå er satt i drift, er et kapasitetsløft som gir et viktig handlingsrom for å fullføre resten av Vestre korridor. I tillegg legger disse ombyggingene til rette for full utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland ved normal drift. Sentralnettet har nå fått kapasitet til å koble til den nye kabelen til Tyskland, NordLink. For full utnyttelse av de nye kablene både til Tyskland og England, er det behov for ytterligere forsterkninger i Vestre korridor. Planen er at dette vil utføres i løpet av de to neste årene.

 

Det som gjenstår, er å ferdigstille transformatorstasjoner i Sauda, Hylen, Lysebotn og på Tjørhom. I tillegg gjenstår en del ledningsarbeid før hele Vestre korridor er ferdig oppgradert fra 300kV til 420kV.

 

Til nå er 270 km eksisterende 300 kV-ledninger oppgradert til 420kV, det bygges 250 km ny 420kV ledning og det bygges til sammen 8 nye stasjonsanlegg.

 

Gjennom sommeren og høsten i fjor, ble det gjennomført en rekke idriftsettelser i den sørlige og nordlige delen av Vestre korridor. Fra november 2018 har det vært 420kV drift fra Kristiansand til Ertsmyra transformatorstasjon på Tonstad, via Kvinesdal i sør, og fra Sauda til Saurdal i nord.  Det som nå er satt i drift, er midtpartiet fra Saurdal til Tonstad, med en nybygget 420 kV-ledning fra Lysebotn til Ertsmyra transformatorstasjon.

 

Vestre korridor:

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300kV til 420kV
  • Legger til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Kostnadsramme: 6,6 - 6,8 milliarder kroner
  • Forventet ferdig 2021-2022