Idriftsettelsen av kablene, og de nye transformatorstasjonene på Smestad og Sogn, er en viktig milepæl i Nettplan StorOslo, Statnetts tiltakspakke for å styrke nettet i og rundt hovedstaden.

Arbeidet med å sprenge den 4.2 km lange kabeltunnelen startet opp i desember 2017. På Smestad stasjon er det blitt bygd en ny fjellhall for det nye 420 kV GIS og kontrollanlegget. Sogn stasjon har også blitt fornyet med nytt 420 kV GIS anlegg og nytt kontrollanlegg som er plassert i nytt bygg. Det nye anlegget på Sogn ble satt i drift i fjor.

Nå har det blit satt spenning på det nye GIS anlegget på Smestad ved bruk av de nye kablene i tunnelen!  Det er fortsatt en del omleggingsarbeid som gjenstår. Blant annet skal det tilkobles transformatorer fra gammelt over til nytt anlegg.  

Første fossilfrie tunnelarbeid
Tunnelprosjektet har vært Norges første fossilfrie tunnelarbeid. Det betyr at alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler i byggefasen har gått på strøm eller fornybar diesel.  I tillegg har utstyret som brukes i tunnelen, som borerigg, injeksjonsrigg og sprøytebetongriggen gått på strøm. CO2 utslippene er blitt redusert med over 2 700 tonn.