Statnett har siden desember 2017 bygget tunnel mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner. Denne skal huse nye høyspentkabler på strekningen som skal erstatte de gamle kablene i grøft som må skiftes ut. Tunnelen har blitt laget med konvensjonelt sprengningsarbeid, og onsdag 16. oktober gikk den siste salven og tunnelen er i prinsippet ferdig utsprengt.

- Det er blitt gjennomført 1122 sprengninger langs traseen, og det er fraktet ut 665 000 tonn med stein. Det er en stor glede å nå være ferdig med sprengningsarbeidet, sier Hans Herlofsen, som er prosjektleder for tunnelprosjektet.

Onsdag ble altså siste salve skutt, og tradisjonen tro ble steinrøysa etter sprengningen døpt med konjakk.

 

Viktig milepæl

- Fornyelsen av kablene mellom Smestad og Sogn er det første av flere prosjekter som til sammen skal sørge for strømforsyningen til Stor-Oslo i årene som kommer. Ferdigstillelsen av denne tunnelen er en viktig milepæl i dette arbeidet, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth Vike Vardheim.

Dette er Norges første fossilfrie tunnelarbeid, noe som betyr at alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler i prosjektet går på strøm eller fornybar diesel.

- Fremtiden er elektrisk og fossilfri, og Smestad-Sogn-tunnelen har vært et viktig pilotprosjekt for Statnett, og et viktig skritt mot det endelige målet om fullelektrisk anleggsarbeid, sier konserndirektøren.

 

Idriftsettelse i 2022

Det vil fortsatt være arbeider i tunnelen, og det kan fortsatt bli noe sprengningsarbeid, selv om det aller meste nå er unnagjort. Frem mot jul vil det jobbes med å gjøre klar fjellhallen der ny transformatorstasjon skal plasseres, og frem mot sommeren ferdigstilles arbeidene med sjakt på Sogn transformatorstasjon. Etter hvert vil andre leverandører overta, og nye kabler blir lagt i tunnelen og alt utstyr blir plassert i fjellhallen.

Idriftsettelse av anlegget er planlagt i 2022.