I forbindelse med tunnelarbeidene mellom Sogn og Smestad transformatorstasjoner, har Gaustadveien fungert som adkomstvei til Sogn transformatorstasjon. Nordbergveien, som er ordinær adkomstvei, har vært stengt. Som et midlertidig tilbud til beboere i området har Statnett i denne perioden hatt beboerparkering på Sogn transformatorstasjon.

 

Vi forventer at tunnelarbeidene avsluttes første halvdel av juni, og tilbudet med beboerparkering vil dessverre opphøre. Vi vil trenge dette parkeringsområdet som riggområde for en ny entreprenør.  

 

Nordbergveien vil igjen åpnes og bli adkomstvei til Sogn. Det er Oslo kommune (Bymiljøetaten) som er veieier og som har oversikt over når Gaustadveien eksakt vil stenges og Nordbergveien åpnes. Vår tunnelentreprenør har fått tillatelse til å benytte Gaustadveien frem til 30. juni, men det forventes altså at de ferdigstiller tidligere.

 

Vi ber om at alle beboere fjerner biler, tilhenger og andre kjøretøy inne på Sogn transformatorstasjon innen 15. juni. Det vil stå varsel om dette på parkeringsplassen.

 

Det er bare å ta kontakt dersom det er spørsmål.

Epost: storoslo@statnett.no eller nabokontakttelefonen 957 20 211 (kontortid 08.00-16.00),