Arbeidene med å fornye Sogn transformatorstasjon er så godt som ferdigstilt, men det gjenstår noe arbeid med å legge om fra gammelt til nytt anlegg.

I løpet av juli og august kan det bli mellom 2-6 sprengninger noen utvalgte dager. Hvilke dager det blir avhenger av fremdrift og utkoblinger i strømnettet. Sprengning varsles med sirene og det er mulig å melde seg på SMS-varsling. Kontakt storoslo@statnett.no med emnefelt "SMS-varsling Sogn" dersom du ønsker å få varsel på SMS ca. 30 minutter før hver sprengning. 

Vi beklager ulempene dette kan medføre.