Besøket ble arrangert i forbindelse med fremleggelse av stortingsmelding om offentlige anskaffelser 10. april. Regjeringen vurderer at det er prioriterte områder der offentlige anskaffelser særlig er egnet som virkemiddel for å nå Norges klima- og miljømål, og som oppdragsgiverne særlig bør se på når de skal gjennomgå anskaffelsespraksisen sin og vurdere hvordan de kan oppnå best mulig klima- og miljøgevinst. Tunnelprosjektet til Statnett er omtalt i stortingsmeldingen som et eksempel på et anleggsprosjekt som gjennom sin innkjøpskraft har bidratt til Norges klima- og miljømål. 

 

- Dette prosjektet er et eksempel på at Norge ligger helt i front, og at Statnett også ligger i front i Norge. Dette er veldig spennende, og veldig imponerende. Statnett viser her hvordan fremtiden kommer til å se ut, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

Strøm og fossilfri diesel

For at Smestad-Sogn-prosjektet skal være fossilfritt går flere av maskinene som brukes nede i tunnelen, som borerigg og sprøyterigg, på strøm. Personbiltransporten skjer hovedsakelig med elbiler, mens lastebiler og andre maskiner går på fornybar, palmeoljefri og ikke matbasert diesel. Foreløpig har det spart miljøet for over 2000 tonn med CO2, en reduksjon på 91 prosent, mot et opprinnelig mål om 78 prosent . sammenlignet med hvordan det ville sett ut med tradisjonelt drivstoff. En vesentlig bidragsyter til reduksjonen av CO2 er at også transporten av masser til eksternt deponi, er fossilfritt.

 

- Fremtiden er elektrisk og fossilfri, og Statnett har en viktig jobb med å legge til rette for omleggingen av fremtidens fossilfrie og elektriske samfunn. Vi har som mål å redusere egne klimagassutslipp med 25 prosent innen 2025, sier konserndirektør Statnett Elisabeth Vike Vardheim.

 

- Dette er verdens første fossilfrie tunnelarbeid, og prosjektet har blitt et viktig pilotprosjekt for Statnett, og et viktig skritt mot det endelige målet om fullelektrisk anleggsarbeid, fortsetter hun.  

 

I den samme stortingsmeldingen trekkes Statnett også frem som et godt eksempel når det gjelder bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Her vises det til Statnetts arbeid med å bruke anskaffelser og oppfølging av kontrakter som virkemidler for å sikre gode betingelser for ansatte hos leverandører og underleverandører. Det vises til konkrete saker hvor Statnett har avdekket alvorlige tilfeller av arbeidslivskriminalitet og hvordan god kontroll og oppfølging har avdekket de alvorlige forholdene.