Etter at vi fikk tunnelgjennomslag i oktober, har arbeidene i tunnelen gått over i en ny fase. Det arbeides nå med grunnarbeider, og dette arbeidet medfører transport av masser ut og nye masser inn.

Det er dessverre slik at framdriften på tunnelarbeidene har vært lavere enn det som ble forutsatt når skiltene om anleggstrafikk ble satt opp. Nye beregninger viser at arbeidet vil vedvare ett par måneder til, deretter vil det avta frem mot påske. På bakgrunn av dette har skiltet om anleggstrafikk blitt endret til å gjelde frem til 30. april 2020. Vi opprettholder etablert ordning om trafikkvakt inntil massetransporten avtar.

Vi vil takke for tålmodigheten dere har vist i anleggsperioden. Vi vil også uttrykke forståelse for de ulemper dette medfører for dere som bor i nærheten.