I dag er det en annen type transport inn til stasjonsområdet enn det var for ett par år siden. Det skyldes at tunnel- og grunnarbeidene er ferdigstilt, og det er ikke lenger behov for å kjøre ut masser. Nå består transporten stort sett av utstyr som skal inn og benyttes på stasjonen.

Det har kommet opp et nytt bygg på nord-vest siden. Dette skal huse et nytt 420 kV koblingsanlegg som nå er ferdig. Mye av det gamle anlegget blir fjernet når det nye anlegget overtar. Disse rivearbeidene starter i 2023.

I høst har det vært støyende arbeider fra stasjonen, såkalte lineskjøt. For å skjøte kraftlinjer må man sprenge linene sammen, og dette høres ut som smell. Dette arbeidet vil vedvare i uke 41 og i uke 42. Sprengningen varsles med signal ca. 1 minutt i forkant, og nødetater er varslet om sprengningsarbeidene. Det er også personell fra leverandør ute for å varsle "myke" trafikanter i området når det kommer et smell.

I løpet av vinteren vil det bli en spesialtransport inn mot stasjonsområdet. Dette er kablene som skal installeres i tunnelen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner.

Ta gjerne kontakt med oss på storoslo@statnett.no hvis du har ytterligere spørsmål.