Det gjennomføres nå noe etterarbeid i tunnelen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner. Det betyr at du kan høre borelyder langs andre deler av traseen enn der tunnelfronten (der det sprenges) nå befinner seg. Vi beklager ulempene dette kan medføre. 

Arbeidstidene for denne typen arbeid er 07.00-23.00 på hverdager og 07.00-18.00 på lørdager. På søndager og helligdager er det ikke aktivitet i tunnelen med mindre dette er søkt og informert om.  

For spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt på epost storoslo@statnett.no eller telefon 957 20 211 (ikke SMS).