Anleggsarbeidene ved transformatorstasjonene på Smestad og Sogn pågår fremdeles, men det meste foregår innendørs. På begge stasjonene jobbes det med å montere opp høyspentanlegget som erstatter de gamle.

I tunnelen mellom Sogn og Smestad gjøres det nå forberedelser for at nye kabler kan trekkes mellom stasjonene.

Arbeidene skal etter planen være ferdig i 2022.