Opparbeidelse av den private del av adkomstveien forventes ferdigstilt til fellesferien. Opparbeidelse av den kommunale del av adkomstvei for Bamble stasjon er i gang mht sprengning langs de mest kritiske deler av adkomstveien. Det er etablert et tett og godt samarbeid med alle berørte brukerne av adkomstveien for å sikre fremkommelighet. Ferdigstillelse av siste del av den kommunale adkomstveien for Bamble stasjon forventes gjort innen ca 01.10.2013.

 

For Grenland stasjon er ca 70% av arbeidet med stasjonstomten ferdigstilt til fellesferien.