-Dette samarbeidet med Skagerak Nett vil gi en god totalløsning for Grenlandsområdet, sier Statnetts prosjektleder Bente Rudberg. –Ved å planlegge sammen kan vi få lagt til rette for en sikker strømforsyning, samtidig som vi fjerner mange kilometer av dagens ledninger.

 

- Våre prognoser viser at Grenland trenger mer strøm i årene fremover. Ved å samarbeide med Statnett nå får vi det til på en mest mulig rasjonell måte, sier Skagerak Netts prosjektleder Tor Eriksen.

 

Statnett søker om å bygge en 420 kV kraftledning sørover fra Rød transformatorstasjon i Skien. Fra Rød planlegges ledningen å gå til en ny transformatorstasjon på Voll og videre sørover enten til en ny transformatorstasjon i Bamble eller Kragerø. Ledningen vil totalt bli 30 – 50 km lang, avhengig av hvilken løsning som til slutt blir valgt. Det er lagt vekt på å finne traseéer som i størst mulig grad går utenfor bebyggelsen i kommunene.

 

Skagerak Nett og Statnett søker samtidig om å bygge 12 – 35 km nye 132 kV-ledninger samt å fjerne 50 – 86 km av dagens 132 kV-ledninger. Ledningene som kan fjernes står til dels nær bebyggelse. Selskapene søker delvis på vegne av Otra Kraft og Kragerø Energi.

 

Nettforsterkningen sikrer strømforsyningen i Grenlandsområdet og legger til rette for industriutvikling og nye arbeidsplasser i årene framover. Samtidig er den en del av en større forsterkning av det norske sentralnettet som er nødvendig for å kunne møte klimautfordringene og krav til sikker strømforsyning framover. Det er forventet utbygging av ny klimavennlig kraftproduksjon i Norge og Europa. Det meste av dette er kraft som kan produseres når det blåser eller når det er mye vann i elvene, ikke nødvendigvis når behovet er størst. Det gir en god utnyttelse av de samlede ressursene å kunne importere kraft når det blåser mye på det europeiske kontinentet. Da kan det spares vann i norske vannmagasiner. Andre ganger har Norge mye vann i sine elver og magasiner, eller det er lite produksjon i vindkraftverkene i Europa, slik at Norge vil eksportere. For norske forbrukere er det også viktig at det kan importeres kraft i tørre og kalde år.

 

Totalt sett er prosjektet kostnadsberegnet til i overkant av 1 milliard kroner, og vil kunne stå ferdig i 2014.

 

Last ned konsesjonssøknaden (pdf)

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Prosjektleder Bente Rudberg, Statnett

Tlf. 907 50 280  

Prosjektleder Tor Eriksen, Skagerak Nett

Tlf: 916 22 354