De nye transformatorstasjonene vil også være med på å legge til rette for en økt utbygging av fornybar energi, forbedret kraftutveksling med kontinentet og vil bidra til opprydningen i regionalnettet i Grenlandsområdet.

 

Statnett bygger to nye stasjoner i Grenland. Bamble transformatorstasjon ligger ved Herum i Bamble kommune, og Grenland transformatorstasjon ligger ved Voll i Skien kommune.

 

I Bamble vil opprustning av den kommunale veien Herumveien være en del av arbeidet, og dette settes i gang så snart de nødvendige avtalene er på plass.

 

Transformatorstasjonene er planlagt ferdige og tatt i bruk høsten 2014.