Kraftledningen er 38 kilometer lang og vil gå mellom Rød transformatorstasjon i Skien kommune og nye Bamble transformatorstasjon i Bamble kommune.

 

- Dette er en viktig beslutning for oss, og vi er glade for at vi nå kan gå videre med denne delen av oppgraderingen mellom Kristiansand og Rød, sier prosjektleder Even Vandbakk.

 

Den søndre delen av prosjektet har allerede konsesjon og investeringsbeslutning og der er entreprenørene godt i gang med gjennomføring. Det omfatter bl.a. ny ledningsinnføring til stasjonene i Kristiansand og Arendal, oppisolering av 300 kV ledningen Kristiansand – Arendal – Bamble, utvidelse av Kristiansand tr.st. og ny transformatorstasjon i Arendal.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere gitt konsesjon til nye Grenland transformatorstasjon i Skien kommune og utvidelse av Rød transformatorstasjon. Samlet vil disse tiltakene gjøre at rundt 55 kilometer med 132kV ledninger kan rives.

 

Kraftledningen mellom Kristiansand og Rød vil legge til rette for utbygging av fornybar kraft og for kraftutveksling mot kontinentet. Tiltaket vil også ivareta forsyningssikkerheten i nettet under andre planlagte ombygginger på Sør-Vestlandet, og bedre utnyttelse av eksiterende kraftledningstraseer.