Denne oppgraderingen vil sikre strømforsyningen i områdene, legge til rette for næringsutvikling og bidra til bedret kraftutveksling.

I tillegg gir prosjektet en betydelig miljøgevinst ved at gamle ledninger saneres.

 

I forbindelse med oppgraderingen vil det bli fraktet en del materiell både via tungtransport og helikopter inn til arbeidsområdene, dette kan medføre en del støy. Vi beklager dersom dette forårsaker noe ulempe.

 

Arbeidet vil foregå frem til våren 2015.