Det var en massiv transport som preget veiene i Skien 2. juni når en av transformatorene til nye Grenland transformatorstasjon ble fraktet fra Grenland havn til stasjonen. Hele 460 tonn fordelt på 96 hjul sneglet seg i 5 km/t oppover bakkene.

 

Transporten ble gjennomført av Statnett Transport, og trengte tre trekkvogner for å håndtere den store vekten. Kortesjen av følgebiler, media, vegvesen og interesserte ble eskortert av politiet og tiltrakk seg mange interesserte tilskuere langs veien.

 

Transformatoren er laget av CG i Ungarn og har blitt transportert opp Donau før Statnetts eget skip sørget for å få transformatoren opp til Grenland.

 

Dette var en av flere store transporter som gjennomføres for å få på plass nødvendig utstyr til de nye stasjonene i prosjektet Østre korridor.

 

Her kan du se bilder og video fra transporten (Telemarksavisa): http://www.ta.no/motor/article7393908.ece